Værdigrundlag

Vi bygger på:

 

- Et godt samvær, et forpligtende fællesskab og frivillige kræfter.

 

 

Vi lægger vægt på:

 

- At livet i foreningen er præget af dialog, en god omgangstone, gensidig respekt og ligeværd.

- Et højt informationsniveau.

- Gode forhold for trænere.

- Det skal være sjovt at være med.

- Det enkelte medlem får mulighed for at udvikle sig så langt ambition og talent rækker.

 

 

 

 

Tåsinge Tennis Klub © 2015

Tåsinge Tennis Park | Eskærvej 63 A | 5700 Svendborg | steen@taasingetennisklub.dk